מסלולי משכנתא

מהם מסלולי משכנתא?

מסלולי משכנתא ניתן לחלק להמון תתי קטגוריות. צמוד ולא צמוד, קבוע ומשתנה, משתנה קצר טווח ומשתנה ארוך טווח.
אנסה לשפוך מעט אור על מסלולי משכנתא, על היתרונות ועל החסרונות של כל אחד מהם.

מילון מושגי מסלולי משכנתא וריביות

ריבית פריים

מסלול בו הריבית משתנה בהתאם לריבית בנק ישראל. פריים הינה ריבית בנק ישראל + 1.5% קבוע. ריבית בנק ישראל משתנה מספר פעמים במהלך השנה (בעבר הועדה המוניטרית היתה מתכנסת בכול חודש ומחליטה) לצורך קביעת הריבית.

יתרונות המסלול

 • ריבית יחסית נמוכה וקרן לא צמודה למדד המחירים לצרכן.

• ניתנת לפרעון בכול עת ללא עמלות היוון.

חסרונות המסלול

• אפשרות לתנודתיות גבוהה בשל השינוי בריבית בנק ישראל.

ריבית קבועה צמודה

מסלול בו הריבית קבועה ולא משתנה לאורך כל חיי ההלוואה. הקרן במסלול זה צמודה למדד המחירים לצרכן וכפועל יוצא מכך עולה או יורדת בהתאם לתנועה במדד המחירים לצרכן. *חשוב להדגיש כי לקרן ניתן להצמיד מדד רק עד גובה הקרן ולא ניתן להצמיד מדד להצמדות הקיימות. כלומר- לא יתכן מצב בו יש הצמדות על הצמדות -ריבית דריבית.

יתרונות המסלול

• הריבית קבועה לאורך כל חיי ההלוואה ולא משתנה. יציבות יחסית. • החזר התחלתי נמוך יחסית למסלולים אחרים בשל העובדה כי במסלול זה הבנק לא לוקח בחשבון הנחת מדד.

חסרונות המסלול

• קרן צמודה למדד – יכולת עליה של הקרן וכפועל יוצא מכך -עליה בהחזר החודשי. • יתכנו עמלות היוון עם פרעון מוקדם.

ריבית קבועה לא צמודה

מסלול בו הריבית קבועה לאורך כל חיי ההלוואה והקרן לא צמודה למדד המחירים לצרכן.

יתרונות המסלול

• יציבות- החזר חודשי קבוע ולא משתנה לאורך כל חיי ההלוואה. • קרן לא צמודה למדד המחירים לצרכן -ולכן היא רק יורדת ולא עולה עם עליית מדד המחירים לצרכן.

חסרונות המסלול

• החזר חודשי גבוה יחסית בשל תמחור גובה הריבית של הבנקים בעליית המדד התיאורטית. • בעת פרעון מוקדם תתכן עמלת היוון.

מסלולים בריבית משתנה

ריבית משתנה כל 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים צמודה למדד.משתנה כל 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים צמודה למדד.מסלול בו הריבית משתנה בכול נקודת יציאה אופציונלית על פי מספר השנים שנקבע.במסלול זה הריבית נקבעת על פי שני פרמטרים: 1. עוגן -נתון חיצוני ואובייקטיבי לבנק(הבנק לא יכול להשפיע על השינוי שלו מעלה או מטה). 2. מרווח- קבוע הנקבע בעת נטילת המשכנתא ומתווסף לעוגן בקביעת הריבית. במצב זה הריבית משתנה בכול 5, 7, 10 שנים. המרווח נשאר קבוע אך העוגן משתנה לפי הבסיס של בנק ספציפי. הקרן במסלולים אלה צמודה למדד המחירים לצרכן כך במידה ויש עליה או ירידה במדד, הקרן עולה או יורדת בהתאם.

יתרונות המסלול

• ריבית נמוכה יחסית למסלולים אחרים. • יכולת פרעון בנקודות יציאה בהם אין עמלת היוון.

חסרונות המסלול

• סיכון לעליית ריבית בנקודות היציאה. • סיכון לעליית מדד וכפועל יוצא מזה, עליית קרן ההלוואה. • סיכון לתשלום עמלת היוון בפרעון שלא בנקודת היציאה.

מסלולים בריבית משתנה – משתנה כל 5 שנים לא צמודה למדד

מסלול זהה למסלולים המשתנים אך הקרן ללא הצמדת המדד. גם במסלול זה הריבית נקבעת על פי שני פרמטרים:מסלול זהה למסלולים המשתנים אך הקרן ללא הצמדת המדד. גם במסלול זה הריבית נקבעת על פי שני פרמטרים: 1. עוגן -נתון חיצוני ואובייקטיבי לבנק(הבנק לא יכול להשפיע על השינוי שלו מעלה או מטה). 2. מרווח- קבוע הנקבע בעת נטילת המשכנתא ומתווסף לעוגן בקביעת הריבית.

יתרונות המסלול

• ריבית נמוכה יחסית למסלול הקל"צ. • יכולת פרעון בנקודת יציאה ללא סיכון של עמלת היוון. • קרן לא צמודה למדד המחירים לצרכן כך שאין סיכון לשינוי הקרן בעקבות המדד.

חסרונות המסלול

• סיכון לעליית הריבית בנקודת היציאה המובנית. • סיכון לתשלום עמלת היוון בפרעון שלא בנקודת היציאה.

מט"ח- דולרי / אירו

מסלול זה משלב בין עקרונות המסלולים בעלי הריבית המשתנה. העוגן במקרה זה נקבע על פי עלויות גיוס הבנק + תוספת ליבור + תוספת מיכונית. מסלול זה מאוד תנודתי בשל השינוי בליבור וכן בשל העובדה שקרן ההלוואה צמודה לשער החליפין של הדולר או האירו.

יתרונות המסלול

• גמישות מאוד גדולה בסילוק פוטנציאלי. • עוזר לפזר ולגדר סיכוני שע"ח למטבע חוץ.

חסרונות המסלול

• תנודתיות מאוד גבוהה. • קרן צמודה לשע"ח של מטבע חוץ ויכולה לעלות בצורה משמעותית. אין תקרה לעליית הקרן או לירידתה.

מושגים נוספים

גרייס חלקי / גרייס מלא

מצב בו הלווה מבקש בתקופה מסויימת לא לשלם את הקרן (בגרייס חלקי) ולכן משלם רק את הריבית. או מבקש לא לשלם כלל את הריבית והקרן (גרייס מלא) ואז הריבית נצברת לקרן לתשלום מאוחר יותר.

לוח קרן שווה

הלווה פורע בכול פעם חלק שווה מהקרן ובנוסף את הריבית הנצברת. במצב זה ככול שתקופת ההלוואה מתקדמת, התשלום החודשי יורד.

לוח שפיצר

מחושב כך שההחזר החודשי יהיה קבוע לאורך כל התקופה. במסלול זה ההחזר החודשי מורכב מחלק של פרעון הריבית ומחלק של פרעון הקרן. בהערכה גסה ניתן לומר כי עד חצי מתקופת הזמן של ההלוואה מירב התשלום החודשי מורכב מהחזר הריבית וחלק קטן יותר מהחזר הקרן. לאחר חצי מאורך חיי ההלוואה מצב זה מתהפך והחלק הארי של התשלום החודשי הולך לכיסוי הקרן וחלק קטן יותר הולך על תשלום הריבית.

אנו עובדים עם כל הבנקים

שאלות ותשובות

בנושא מסלולי משכנתא

האם יש חובה לקחת הרכב של שליש פריים, שליש משתנה ושליש קבועה?
לא. אין חובה לקחת את התמהיל הנ"ל. ניתן לקחת כול תמהיל בו מעוניינים, כול עוד הוא עומד בהוראות בנק ישראל.
מה הוראות והגבלות בנק ישראל לגביי תמהיל המשכנתא?
הוראות בנק ישראל הנוגעות לתמהיל המשכנתא הן: א. משתנות קצרות טווח (פריים, דולר, יורו) לא יעלו על 33% מסך ההלוואה. ב. משתנות ארוכות טווח – סך המשתנות לא יעלה על 66% מסך ההלוואות. ג. כל תמהיל יכלול לפחות 33% במסלול של ריבית קבועה. ד. לתושבי חוץ ואנשים המרויחים את משכורתם במט"ח יש הוראות אחרות.
האם יותר כדאי לי לקחת את תמהיל המשכנתא בלוח סילוקין של "קרן שווה" או בלוח סילוקין "שפיצר"?
שאלה מורכבת מעט. השאלה שצריכה להשאל היא מה יכולת ההחזר של הלקוחות. אם כרגע יש יכולת להחזיר סכום כסף יחסית גדול ובהמשך יש צפי לירידה בהכנסות – יש לשקול לקחת את המשכנתא בלוח סילוקים של קרן שווה. אם מעוניינים בהחזר חודשי קבוע – יש להעדיף לוח סילוקין שפיצר. בכול מקרה יש להיוועץ לפני החלטה עם בעל מקצוע בנושא זה היות והוא מורכב מאוד ומכיל בתוכו המון שיקולים מימונים.
האם ככלל מוטב להעדיף את המסלולים הלא צמודים על המסלולים הצמודים?
תלוי מאוד לכמה זמן נלקחים מסלולים אלו ומה צפי רמת האינפלציה בשוק. לפני שמקבלים החלטה כזאת יש לבדוק מה האלטרנטיבות באפיקים הלא צמודים לאותו טווח זמן ולהוסיף את הערכות המדד הצפויות כדי להיות מדוייקים יותר בהחלטה שמקבלים.

לייעוץ ראשוני

רוצים לדעת עוד על הלוואות ומשכנתאות?